Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastroenteroloji

19 Mart 2021

     Sindirim sisteminin fizyolojisini ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı, sindirim bilimi. Hastanelerde sindirim hastalıklarını tedavi eden bölüm. Fransızca gastro-entérologie sözünden intikal etmiştir. Buradaki gastro, Yunanca gastros (=karın) kelimesinden türemiş olan Yunanca gaster (=karınla ilgili, karına dair) sözünden gelmektedir. Gastroenterologie’deki enterologie, Latince interanea (=içerdeki) sözünden türeyen Fransızca entrailles (=bağırsak) ve ‘bilim’ karşılığındaki logie’nin eklenmesinden oluşmuştur. Gastroentérologie, yaygın olarak ‘mide-bağırsak hastalıkları bilimi’ karşılığındadır. Latince interanea ve Fransızca entrailles kelimeleri Kürtçe hundır (=iç) sözüyle bağlantılıdır.