Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gaza

21 Haziran 2024

     Savaş, mücadele, zorlu çatışma. Aynı karşılıktaki Arapça ġazā’ sözcüğünden. Bu sözcük İslam öncesi dönemden kalmadır. Önceleri Arapçada ġazā’ sözcüğü ‘ineğin döl tutması’ karşılığında da ifade edilmiştir. ‘Savaş, mücadele’ karşılığındaki Arapça ġazv ve ġazve sözcükleriyle bağlantılıdır. Bununla birlikte ġazā’ sözcüğü Akadca tāḫāzum (=savaş, mücadele) sözcüğüyle aynı köktendir. Bu sözcükler Sumerce gaz (=öldürmek, yok etmek, koparmak, parçalamak, dişle kırmak, öğütmek, bozmak; kavga, savaş) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Kürtçe gez (=ısırma, dişleme, dişle saldırma) de sözcüğü aynı kökten geliyor.