Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gazap

11 Mayıs 2021

     Öfke, hiddet, darılma, dargınlık, kızgınlık. Arapça ġaḍab (=öfke, hiddet) sözünden. Farsça -nāk eki getirilerek gazab-nāk (=öfkeli, dargın, kızgın, gazaplı) denilmiş. Bir zamanlar cellatlara mîri gazab denilirdi. Gazab-ı ilâhi denince ‘belâ, musîbet’ anlaşılır. Gazaben ‘öfke ile’ demektir. Kürtçede ğezew sözü aynı karşılıkta kullanılmaktadır. Özbekçe ğazeb, Türkmence gazap, Uygurca ğezep ve Azericede ğezeb şekliyle ifade ediliyor. “Her neşvenin zamanı var ey pādişāh-ı hüsn/ İhsān umarken eylemek insaf mı gazab” (Rûhî-i Bağdādî).