Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazete

11 Mayıs 2021

     Çeşitli konulara ilişkin haber ve bilgi vermek için günlük ya da aralıklı çıkarılan yayın, cerîde. İtalyanca gazzetta (=gazete, günlük, resmi gazete) sözünden. Venedik İtalyancasında gazéta şeklinde biliniyordu. Aynı dilde gaza (=kese) sözü kullanılıyordu. Bu söz Eski Yunanca gaza (=hazine) ile bağlantılıydı. Latincede gaza ‘hazine, servet, zenginlik’ olarak biliniyor. Osmanlıcada kenz şekliyle telaffuz edilmiştir. Eski Yunancaya Eski Farsça ganz/ganza (=hazine) sözünden intikal etmiştir. Ermenice kants ve Kürtçe gencine de ‘hazine’ karşılığındadır. Gazetenin ‘hazine’ ile ilişkisi, haber ve bilgi zenginliği açısından olabilir.