Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gelberi

2 Şubat 2023

     Bir şeyi toplayıp çekmeye yarayan uzun saplı alet. Türkçe gelmek’ten gel ile beri (=yakın) sözcükleriyle türetilen söz. Türkçe beri sözcüğü Orta Çağ Türkçesindeki bér (=vermek; gelmek) sözcüğünden kaynaklanmaktadır.