Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gem

11 Mayıs 2021

     Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir alet. Eski Yunanca kemós (=ağızlık)  ve Kürtçe gem (=gem) sözleriyle bağlantılıdır. Kürtçeden Eski Yunancaya geçmiş olabilir. Ancak, bundan emin değilim. Kürtçe gemê hespê (=atın gemi) sözü kullanılıyor. Aynı dilde ‘gem demiri’ne devgem deniliyor. Türkçe kemirmek sözüyle ilişkisi akla gelmekle birlikte, Türkçeye yakın dillerden Azerice gäm dışında farklı sözler kullanılıyor. Kazakça avızdık, Tatarca ve Başkırtça avızlık, Türkmence ağızdırık, Uygurca eğizduruk gibi. Ermenice čam veya čim  sözleri ‘dizginlemek’ karşılığında kullanılıyor. Türkçede kullanılan gemi azıya almak deyimi ‘atın gemi azı dişlerinin arasına alıp komut dinlememesi’ olarak açıklanabilir. Gem vurmak, bir şeyi veya kimseyi dizginlemek, engellemektir.