Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gen

15 Mart 2022

     Hücreden hücreye ve kuşaktan kuşağa geçen kalıtımsal öge. Fransızca gene (gen: kalıtımsal öge’) sözcüğünden. Eski Yunanca génos (=köken, soy, ırk, aile; tür, çeşit; doğuş) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Latince genesis (=doğum, doğma) ve genius (=koruyucu ruh) sözleri de kullanılmıştır. Latince genesis, Eski Yunanca génesis (=köken, kaynak, doğuş, doğum) kelimesine dayanmaktadır. Eski Yunanca génna ‘soy, köken, kuşak, ırk’ karşılığındadır. Almanca Gen, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce gene, Romence gena, Rusça, İsveççe ve Flemenkçe gen, Norveççe genet.