Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Genel

23 Nisan 2021

     Çoğunlukla.  Osmanlıcada umum sözü kullanılıyordu. Ancak umum bütünü kapsar, genel ise çoğunluğu içerir. O nedenle her iki kelime hacim bakımından farkılık gösterir. Genel sözünün bir zamanlar Türkçede kullanıldığı öne sürülen gen (=yaygın, yayılmış) sözcüğüyle irtibatı bir olasılık düzeyindedir. Bu sözcüğü ken şekliyle aktaran kaynaklar da mevcuttur. Buna karşın Kıpçakça, Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence, Başkırtça Tatarca ve Azerice gibi Asya Dillerinde genel sözcüğünün kullanılmadığı görülüyor. Bu dillerde genel karşılığında farklı kelimeler kullanılmış veya kullanılmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığı adı, cumhuriyet döneminde 1935 yılında kullanılmaya başlandı. Önceleri Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti deniliyordu. Bu ve benzer örneklerde genel sözünün değil umum kelimesinin kullanılmış olduğu belirleniyor. Şemseddin Samî, Ahmed Vefik Paşa, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib gibi aydınların sözlük veya manzum eserlerinde genel sözü yer almamıştır. Genel sözcüğünün yaygın kullanımı cumhuriyet döneminde görülmüştür.