Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

General

24 Nisan 2021

     Kara ve Hava ordularında/kuvvetlerinde albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar çıkabilen yüksek aşamadaki subay. Almanca general sözünden. Osmanlının son döneminde İttihat ve Terakki yönetiminde ordunun Alman ordularının idaresi altına girdiği süreçte general sözcüğü Osmanlıcaya aktarılmıştır. İngilizce general, İtalyanca generale, Fransızca général diye belirtiliyordu. Batı Dillerindeki general, Latince generālis (=evrensel, genel) sözünden kaynaklanmıştır. Latincede generaliter (=genel olarak) kelimesi de telaffuz ediliyordu.