Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Geniş

9 Mayıs 2021

     Enli, dar olmayan. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğündeki kéngüt (=genişletmek) sözüyle bağlantılıdır. Türkçeye yakın dillerden Kazakça, Kırgızca, Uygurca ve Özbekçede keng, Tatarca ve Başkırtçada king, Azericede gen veya geniş, Çağataycada ise gingiş şekliyle biliniyor. Türkmence ging veya gingiş sözlerini de bunlara ekleyebiliriz. Bu örneklemelere bakılırsa geniş sözcüğünün Türkçede mevcut olduğu veya şekillendiği anlaşılmış olur.