Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Genital

15 Temmuz 2023

     Üreme ile ilgili, üremeye ilişkin. Fransızca génital (=üremeye ilişkin) sözünden. Bu söz Latince genitālis (=üreme yeteneği olan; doğuştan) sözüne dayanmaktadır. Bu söz Latince genus (=doğum, doğuş) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Latince genitābilis (=üretken) sözü kullanılmıştır. Doğurmakla ilgili olan Latince genit sözcüğü ve izafet sıfatı belirten -al son ekiyle türetilmiştir. Eski Yunanca gennáō (=doğurmak) yükleminden geliyor. Bu yüklem Eski Yunanca génna (=soy, köken) veya geneá (=doğum; soy, kuşak) sözcükleriyle bağlantılıdır.