Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Germek

18 Kasım 2020

     Kumaş veya bez benzeri esneyen şeyleri kenar veya uçlarından tutarak gerginleştirmek, uzatmak. Hurrice keri (=uzun) sözüyle bağlantılıdır. Ker sözü Küçük Asya coğrafyasının dışına yayılarak İç Asya’ya dek intikal etmiştir. Orta Çağda Türkçede ker (=germek, çekip uzatmak) sözü kullanılıyordu. Kaşgarlı Mahmud da sözlüğünde aynı karşılıkta ker şeklini aktarmaktadır. Kaşgarlı, Karlukların bu sözü “ürümek, havlamak” diye bildiklerini belirtiyor. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’de ker sözünü “germek, kabartmak” diye ifade ediyor. Hurrice ker sözü, Sumerce kar (=uzaklaştırmak) ile bağlantılı olabilir. Kırgızca kerü, Kazakça kerüv, Özbekçe kermàk , Uygurca kärmäk  ve Başkırtça kiriv sözleri ‘germek’ karşılığındadır.