Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gever

21 Ağustos 2020

     Su yolu, kanal, ark. Tarla, bahçe ve bostan sulamak için açılan su arkı. Kürtçe gewer (=ark, su yolu), Ermenice kavar (=su kanalı) sözleriyle bağlantılıdır. Türkçede bulunan gever sözünün Kürtçe gever’den alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Kimi yörelerde gevel şekliyle de telaffuz ediliyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinin eski adı. Yüksekova’nın kenarında Büyük Zap Suyu’nun bir kolu olan Nehil Çayı akmaktadır. Gewer adının bu nedenle kullanılmış olduğu kanısındayım. Ayrıca, Anadolu’nun Doğu’sunda birçok köy Gewer veya Gever adıyla bilinmektedir.