Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gigantizm

24 Mart 2024

 Hipofiz bezinin ön lobunun fazla çalışmasından ya da iç salgı bezlerinin düzensiz çalışması sonucunda oluşan dev cüsselilik. Latince gigant (=dev) ve gigantes (=devler) sözcükleriyle bağlantılıdır. Bu sözcükler Eski Yunancada ‘Zeus’un yok ettiği devler’i ifade eden gigas veya gigantos sözcüklerinden kaynaklanmaktadır. Latince gigant (=dev) sözcüğüne durum, oluşum veya fikir akımını belirten -izm son ekinden türetilmiştir.