Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gilaburu

10 Şubat 2024

     İki çenekliler sınıfından Mayıs-Haziran aylarında beyaz çiçek açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen bir ağaççık türü. Kayseri’nin Bünyan yöresinde kırmızı yemişinden turşu yapılan bu meyve gilaburu adıyla biliniyor. Gilaburu adı aynı adla veya gilaboru adıyla başka yörelerde de kullanılıyor. Bu sözcük İngilizcede cranberry (krenbıri: ‘keçi yemişi, yaban mersini, gilaburu) veya cranberry-tree (=keçi yemişi ağacı, yaban mersini ağacı, gilaburu ağacı) adıyla ifade edilmektedir. Aşağı Almancada Kraanbere sözcüğüyle bağlantılıdır. Gilaburu adının bu adlarla bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Orta Almanca bere (=meyve) ve Yukarı Almanca krano (=uzun bacaklı büyük gagalı bit kuş türü) sözcüklerine dayanmaktadır. Orta Çağ İngilizcesinde cran ‘bir çeşit kuş’u belirtmektedir. Bu sözcüklerin Eski Yunanca géranos (=turna) sözcüğünden kaynaklamaktadır. Hint-Avrupa Dillerindeki gere (=boğuk sesle ağlamak)  sözcüğüne dayanıyor.