Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Giray

29 Ocak 2020

     Şahıs adlarından. Soy adı olarak da kullanılmaktadır. Kırım hanları bu adı kullanıyordu.  Kırım hanları ayrıca giray son ekli Kaplangiray, Arslangiray gibi adlar da kullanıyorlardı. Rusça geroy (= yiğit, kahraman) sözüne dayanmaktadır. Belarusça geroy, Ukraynaca geroy (ok. heroy), Bulgarca geroi, Sırpça, Boşnakça ve Makedonca heroy, Katalanca heroi, Latince heros, Arnavutça ve Katalanca heroi, Fransızca héros, Portekizce herói, İtalyanca eroe, Rumence erou, İspanyolca héroe, Ermenice heros ve Yunanca iroas sözleri de ‘kahraman, yiğit’ karşılığındadır. Yukarı Fırat Bölgesi Kürtçesinde erkekler için ero, bayanlar için erê hitap sözleri ‘delikanlı, cesur, yiğit, kahraman’ karşılığında da ifade edilmektedir. Kürtçe konuşulan kimi yörelerde kero seslenişinin de aynı kökten dönüştüğünü kanısındayım. Kero hitap sözü, Kürtçe ker (=eşek) ile ilişkilendirilmemelidir.

     Türkçeyle akraba dillerde giray sözü kullanılmamaktadır. O halde, Kırım hanlarının giray adı, başta Ruslar olmak üzere Slav halklardan alınmıştır. Türkçede kullanılan soy adlarından Geray da Giray sözüyle ilişkilidir. Giray, Kırım hanlarının adlarında olduğu üzere Anadolu’da son ek olarak da kullanılmaktadır: Bölügiray, Cangiray gibi.