Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Girift

8 Nisan 2022

     Karmaşık, çapraşık. Güzel yazı sanatında boşluk bırakmaksızın iç içe istif şeklinde yazma; sanat müziğinde ‘ney’e benzer bir çalgı. Farsça girift (=tutulmuş) sözünden. Farsça giriften (=tutmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Farsça giriftār/girifte (=tutulmuş, esir) sözleri de kullanılıyor. Kürtçe gırtın/pêgırtın (=tutmak) yüklemleri de aynı köktendir. Farsça gîr kökü son ek olarak da kullanılmaktadır ve ‘tutan, tutma, tutuş’ karşılığındadır: Cihan-gir (=dünyayı tutan) gibi.