Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitmek

22 Mart 2020

     Yol almak, bir yerden başka bir yere doğru hareket etmek, yürümek, çıkıp bir yerlere ulaşmaya çabalamak. Türkçedeki gitmek sözünün Sankritçe kit (=gitmek) sözünden intikal etmiş olduğu kanısındayım. Sanskritçe gad (=gitmek) ve gati (=gidiş) sözleri de kullanılmıştır. Bu Sanskritçe sözler Türkçeye geçmekle kalmamış, Batı Dillerine de göçmüştür. Bu nedenle, İtalyanca gita (=gezinti, gezi, seyehat, gidiş, sefer) sözü bilinmektedir. Eski Kuzeybatı İran Dillerinden Zendcede (=gitmek), Letonca gaita (=gidiş), Latince ced-ere (=gitmek), Omiros’ta  kîo (=gitmek), Almanca geh-en (=gitmek, yürümek), İngilizce to go (=gitmek) örnekleri dikkati çekmektedir. Sanskritçe kit (=gitmek) sözünün Türkçeye yakın dillere geçtiğini de örnekleyebiliriz. Bu bağlamda Uygurca kätmäk, Tatarca kitü, Kazakça ketüv, Kırgızca ketü, Başkırtça kitiv ve Özbekçe ketmàk gibi. Azerice getmäk, Türkmence gitmek sözleri Türkçedeki gitmek sözüne yol açmışlardır.