Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Global

18 Nisan 2021

     Küresel, evrensel, dünya çapında. Fransızca global (=toptan, bütün) sözünden aktarılmıştır. Fransızca globe (glob: ‘yuvarlak, toparlak, küre; yeryüzü, dünya; lamba karpuzu) sözü de kullanılıyor. Fransızcada ‘kan yuvarları’na globule deniliyor. Latince globus (=yuvarlak) sözüyle bağlantılıdır. Hint- Avrupa Dillerinin bir kısmında glo– hecesi ‘yuvarlak’ oluşu dile getiriyor. Bu açıdan, Kürtçe glor ve Ermenice klor ‘yuvarlak’ demektir. Kürtçede gıldır (=yuvarlanma) sözü de telaffuz ediliyor. ‘Yuvarlak’ karşılığında Hintçe ve Sindhice gol, Bengalce ve Pencapça gōla, Nepalce gōlō sözleri biliniyor. İtalyanca globale (=genel, tüm, bütün; küresel) ve globo (=küre, dünya) sözleri kullanılıyor. Buna benzer Almanca Global, İspanyolca, Portekizce, Rumence, İsveççe ve Norveççe global, Sırpça globalni, Rusça globalnyy, Yidişçe globale, Gürcüce globaluri vd.