Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gölge

13 Şubat 2023

     Güneşe maruz kalmayan yer, karaltı. Orta Çağ Türkçesindeki kölige (=koyu gölge) sözünden. Aynı çağda Türkçe kölik (=gölge) sözcüğü de kullanılmıştır. Kıpçakçada kölgey şekliyle bilinmiştir. Azerice kölgä, Türkmence köleğe, Kırgızca kölökö, Kazakça kölenke, Başkırtça ve Tatarca külägä, Özbekçe kölänkä veya sàyä, Uygurca kölänkü veya sayä. Bu son iki dildeki sàyä ve sayä sözcükleri Farsça saye (=gölge) sözcüğünden intikal etmiştir. Etimolojik açıdan Türkçe kül sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir.