Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gomalak

10 Şubat 2024

     Dutgiller familyasından tropikal Asya’da yetişen ağaçlar üzerinde yaşayan coccus lacca denilen bir böceğin sokması sonucu akan reçine ki boyacılıkta ve cilacılıkta kullanılmaktadır. Fransızca gomme-laque (=zamklı lake cilası) sözünden. Fransızca gomme (=zamk, reçine; silgi) ve laque (lak: ‘lake cilası’) sözcüklerine dayanıyor. ‘Zamk, reçine, sakız’ karşılığındaki Geç Latince gumma ve Latince gummi sözcüklerine dayanıyor. Yunanca kómmi (=zamk, reçine; silgi) aracılığıyla Eski Mısır dilindeki kemai (=reçine, zamk, sakız) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Latince üzerinden Almancaya Gummi olarak intikal etmiştir. İtalyanca Gomma Lacca (=lake zamkı) veya Latince Gummi lacccae (=lake zamkı) sözünden Fransızcaya intikal etmiştir. ‘Kırmızı reçineli madde’ karşılığında Fransızcada lacce şekliyle bilinirken XV. yüzyıl başlarında aynı dilde lacca şekliyle yer etmiştir. Bu sözcük Latince lacca sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Farsça lak aracılığıyla Hintçe lakh ve öncesinde Sanskritçe lākshā (=bir tür kırmızı boya, lak) sözcüğünden gelmektedir. Sanskritçe bu sözcük aynı dildeki laccā (=kızarma, kırmızı olma) sözcüğüyle aynı köktendir.