Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gonca

30 Ocak 2020

     Henüz açılmamış ya da açılmak üzere olan çiçek, tomurcuk. Kadın şahıs adlarındandır. Farsça ve Kürtçe gonce (=tomurcuk) sözcüğünden. Farsça goncîden (=içine almak, sığmak) fiiliyle bağlantılıdır. Farsça goncâyî/goncâyîş (=hacim, kapasite) ve goncânîden (=sığdırmak) de aynı kökten türetilmiştir. Buna karşılık, Kürtçe gonc (=kütük), goncık (=küçük kütük; ana kucağındaki gürbüz çocuk) sözcükleriyle eş kökenlidir. Gonca ön ekli Goncagül, Goncanur, Goncanaz (<gonce-i naz) adlarıyla da karşılaşılmaktadır. Azerice gönçe, Kırgızca ve Türkmence gunça, Uygurca ve Özbekçe ğunçe