Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gönül

21 Nisan 2023

     Kalp; istek, arzu, kalpte varsayılan duygu yönü. Kadın şahıs adlarındandır. Orta Çağ Türkçesindeki könğül (=gönül, kalp, yürek; anlayış) sözcüğünden. Kıpçakçada gönül (=yönelmek, bir yönü tutup gitmek) sözcüğü kullanılmıştır. Dil bilimci Sevortyan’a göre bu sözcük göy-/-güy/-güv (=katlanmak, beklemek, sabretmek) sözcüğüyle bağlantılıdır.  Azerice könül, Özbekçe köngil, Türkmence, Kırgızca ve Uygurca könğül, Kazakça könğil, Başkırtça ve Tatarca künğil. Ermenicede de gönül sözcüğü aynı karşılıkta yerleşmiştir. “Gönül gel seninle muhabbet edelim / Araya kimseyi alma sevdiğim” (Derviş Ali, XIX. yüzyıl).