Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Görkem

7 Mayıs 2024

     İhtişam, göz alış ve gösteriş, heybet, haşmet, şaşaa. XV. ve XVI. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında görkem (=gösterişli, heybetli) sözcüğü geçmektedir. Anadolu Türkçesindeki görk (=görünüş, görüntü; güzellik) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Orta Çağ Türkçesinde aynı karşılıkta bilinen körk sözcüğüne dayanmaktadır. Kıpçakçada da körk (=güzellik, iyilik) sözcüğü kullanılmıştır. Aynı dilde görk biçimi de görülüyor. Bu sözcüğün aynı dildeki kör (=görmek, bakmak, seyretmek) sözcüğünden kaynaklandığı anlaşılıyor. Görkem adı Anadolu’da erkek ve kadın adlarındandır. Azerice görkäm, Tatarca ve Başkırtça kürkäm, Kazakça körkem, Kırgızca körköm, Uygurca ve Özbekçe körkäm