Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Göveri

15 Mayıs 2024

     Sebze; bir zamanlar toprak ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergi. Türkçe gövermek (=yeşermek) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Orta Çağ Türkçesindeki köger (=göğermek, gök rengini almak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük aynı dildeki kök (=gök, gök rengi) sözcüğünden kaynaklanmıştır.