Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Goygoycu

 1 Mart 2023

     Gereksiz olarak durmaksızın konuşan veya söylenen, boş konuşan, geveze, lafazan; şakşakçı; durmaksızın söyleyerek bir şeyler isteyen dilenci. Bir zamanlar muharrem ayının ilk haftasında aşure yapmak maksadıyla mahalle aralarında dolaşıp peygamber ailesi üzerine ilahiler söyleyerek buğday, nohut, şeker, kuru üzüm gibi şeyleri toplamak için dolaşan bir çeşit dilenciler.  Her ilahinin sonunda “hoy goy goy canım” dediklerine istinaden goygoycu sözünün kullanılageldiği sanılıyor. Kimi kaynaklarda her ilahinin sonunda hey kaygulu canım dediklerine dayanılarak goygoycu sözünün ifade edildiği öne sürülüyor. Bununla birlikte Kürtçe goyende (=söyleyen, konuşan, söylenen) sözcüğüyle bağlantılı olması olasıdır. Bu söz Farsçada gūyende şekliyle biliniyor. Farsça gūyā (=diyerek, söyleyerek; sözde) ve Kürtçe goya (=söyleyerek, diyerek; sözde) sözcükleri de aynı köktendir. Kürtçe go (<got: ‘dedi, söyledi’) sözcüğü biliniyor. Aynı dilde goygoycu karşılığında goḥendger deniliyor. Bu münasebetle, goygoycu sözündeki goy unsuru Kürtçe go (=söyledi, dedi) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Farsça begu (=söyle) ve goften (=söylemek, demek) ile Kürtçe gotın (=söylemek, söylenmek) sözleri de aynı köktendir. Farsçada goygoy (=goygoycu) sözcüğü ifade edilmiştir.