Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gözer

12 Şubat 2024

     Buğday, toprak vb.nin elendiği bir çeşit iri gözlü kalbur. Anadolu’da göze şekliyle de ifade edilmektedir. Bir olasılığa göre kalburun gözelerine dayanılarak bu ad kullanılmıştır. Bununla birlikte ‘geçme, geçiş’ karşılığındaki Farsça guzar veya guzer sözcüğüyle bağlantısı bir varsayım olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda Farsça kūzar (=harman eleği, çakıl veya kireç eleği) sözcüğü biliniyor. Aynı kökten Güney Kürtçesinde kozere (=samanı tahıldan ayıklayan kalbur) sözcüğü ifade ediliyor. XIV. ve XIX. yüzyıllar arasındaki Osmanlı dönemi kaynaklarında gözer sözcüğü aynı karşılıkta aktarılmıştır.