Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramaj

17 Şubat 2022

     Ekmek ve kâğıdın ağırlık ölçüsü. Fransızcaya uyarlanarak uydurulmuş bir sözcüktür. Fransızcada kullanılmıyor. Aynı dildeki gramme (gram) kelimesinden türetilmiştir. Fransızcaya özgü -age (-aj) son eki ilave edilmiştir. Fransızca gramme Eski Yunanca grámma (=harf, rakam, eser) sözcüğünden kaynaklanmıştır.