Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramer

16 Eylül 2021

     Dil bilgisi, dil bilgisi kitabı, dilin genel kuralları. Fransızca grammaire (gramer: ‘dilbilgisi’) kelimesinden aktarılmıştır. Latince grammaticus (=gramere ilişkin, dilbilgisi kurallarına uygun) sözü biliniyor. Latince grammatica (=gramer, dil bilgisi) ise Eski Yunanca grammatikē (=dilbilgisi kuralları) kelimesine dayanmaktadır. Eski Yunanca grammatikós ‘okuma yazma veya harflerle ilgili’dir. Eski Yunanca grammatistés ‘dil bilgisi uzmanı, öğreticisi’dir. Bu sözler aynı dildeki grámma (=harf, rakam, resim) sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce grammar, Almanca Grammatik, İtalyanca grammatica, İspanyolca ve Portekizce gramática, Rusça grammatika, İsveççe gramatika, Norveççe grammatikk.