Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gravitasyon

7 Nisan 2024

  Tüm cisimlerin, kütleleriyle doğru, uzaklıklarının karesiyle ters orantılı olarak birbirlerini çekme gücü. Fransızca gravitation (gravitasyon: ‘evrensel çekim’) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızca graviter (=yerçekimi ile hareket etmek, çekilmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızcada aynı kökten gravité (=yerçekimi) sözcüğü kullanılıyor. Gravitasyon sözcüğü XVII. yüzyılın ortalarından bu yana kullanılmıştır. Latince gravitare (=ağırlık çekmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince gravis (=ağır) sözcüğüne dayanmaktadır. Kürtçe gır (=iri, büyük) ve gran (=ağır) ile Fransızca grand (gran: ‘iri, büyük, kocaman) sözcükleri de aynı köktendir.