Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Gres

24 Şubat 2022

     Makine yağı. Fransızca graisse (gres: ‘iç yağı; her türlü yağ’) kelimesinden aktarılmıştır. Fransızca graisser (=yağlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten ve aynı dilde graisseur (=yağcı) ve graissage (=yağlama) sözleri de kullanılıyor. Orta Çağ Fransızcasında gresse veya craisse şekliyle biliniyordu. Kaba Latincede craissa ‘erimiş hayvansal yağ’ demekti. Aynı kökten Latince crassus (=kaba, kalın, semiz) sözü ifade edilmiştir.