Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gudubet

23 Kasım 2021

     Çok sevimsiz, çok çirkin. Aynı karşılıktaki Arapça ġudūbet sözünden. Arapça ġażūb (=kızgın, öfkeli, hiddetli) sözüyle bağlantılı olan ġażūbet’ (=kızgınlık) sözünden dönüşmüştür.  Arapça ġaḍab (=öfke, hiddet, kızgın)  sözcüğüne dayanmaktadır.