Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülbank

5 Temmuz 2020

     Hep bir ağızdan belirli bir makama göre yapılan dua veya ant.  Aynı karşılıkta Farsça gulbang (<golbang) sözünden gelmektedir. Golbang/gulbang Farsçada ‘bülbül sesi’ni de belirtmektedir. Bir kısım tarikat veya inanç sistemlerinin ayinlerinde, yeniçeri ocağında, mehter takımında gülbanklar çekiliyordu. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın aktardığına göre, yeniçeriler, cenge başlamadan önce gülbanklar çeker, tüfeklerini üç kez havaya fırlatırlardı. Bu üçleme, Osmanlı bayrağında bulunan üç hilalde de sembolize edildiği üzere Allah- Muhammed-Ali üçlemesi idi. “Vur pençe-i Alî’deki şemşîr aşkına/Vur gülbang-i āsumānı tutan pîr aşkına” (Yahyā Kemal)