Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülçin

25 Ocak 2020

     Bayan şahıs adlarından. Kürtçe gul (=gül) ve çinîn (=biçmek, dermek) sözlerinden kaynaklanmaktadır. Gulçin, ‘derilmiş gül’ demektir. Türkçeye geçerek Gülçin şekliyle telaffuz edilmiştir.  Buna karşılık, Kürtçe gulçîn (=gül biçici, çiçek biçici; gül/çiçek ekici) ve gulçînî (=gül ekiciliği ya da çiçek ekiciliği) sözleri kullanılmaktadır.