Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gülhatmi

13 Haziran 2024

     Ebegümecigillerden, çiçekleri büyük ve türlü renklerde açan, çok yıllık otsu bir bitki (Althaea rosea). Farsça gul (>gül) ve Arapça ḫaṭmî (=ebegümecigillerden çiçekleri yaygın olarak beyaz ve pembe renkte açan çok yıllık otsu bir bitki)  sözcüklerinden türetilmiştir. Hatmi sözcüğü Arapça ḫaṭm (=kuş gagası, hayvan burnu) sözcüğüne dayanmaktadır. Çiçeğin şekli hayvan burnuna benzetildiğinden bu adı almıştır.