Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gülizar

19 Eylül 2019

     Bayan adlarından biri.  Farsça gol᾿-ozār (=gül yanaklı) sözünden dönüşmüştür. Farsça gol (=gül) ve Arapçaizar (yanak) şekliyle de bilinmektedir. Gülizar adını, Farsça golzar (=gül bahçesi) sözüyle karıştırmamalıdır. Farsça gol-zar (=gül yeri, gül bahçesi) sözü güllük yerler için kullanılmaktadır. Aynı karşılıkta, Pehlevice gulzar (=gül bahçesi) deniliyordu. Oysa, şahıs adı olarak Gülizar denince Farsça gol᾿-ozār (=gül yanaklı) sözünden kaynaklandığını algılamalıyız. Kürtçede bayan adı olarak karşılaşılan Gulazer adı ise Kürtçe gûl (=gül) ve zer (=sarı) sözcüklerinden oluşmaktadır. Sanat müziğinde bir makam, gül’izâr  diye anılmaktadır. Gülizar adı, sehven Gül-i zâr (=ağlayan gül) şeklinde yazılmamalıdır. Bkz. Gülazer.