Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülmek

17 Mayıs 2020

     Sevinçli veya tuhaf bir durum karşısında sesli olarak gösterilen doğal tepki. Sumerce ḥul ve Asurca ullu ‘sevinmek’ karşılığında kullanılıyordu. İbranice gil (=gülmek), Kutadgu Bilig’te kül (=gülmek), küldür (=güldürmek), külçir (=gülümsemek) ve külgüçi (=gülücü, gülen kimse) sözleri bulunmaktadır. Yunanca geló (=gülmek) sözü de yukarıdakilerle aynı kökene dayanmaktadır. Kürtçede gülmek (=kenin) eylemi kaynamak (=kelin) eylemiyle bir tutulmaktadır. Çok gülen bir kimseye “çı dıkeli” (=ne kaynıyorsun) deniliyor. ‘Kaynamak’ karşılığındaki Kürtçe kelin yüklemindeki kel kökü, ‘gülmek’ karşılığındaki kül, gil, gelo ve ḥul sözleriyle ortak maziye sahiptir.