Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gültekin

20 Eylül 2019

     Göktürklerin hükümdarı. 1893’te Danimarkalı Thomsen Göktürklere ait taş abidelerdeki yazıtları okumadan çok önceleri XIII. Yüzyılın ünlü tarihçilerinden Cüveynî, “Târîh-i Cihangüşâ” adlı eserinde bu yazıtların varlığından söz etmiştir. Gültekin adının aslının Köl-tigin olması bir olasılık düzeyindedir. Köl-tigin adı İrani kültürün etkisiyle önceleri Kül-tegin, sonraları Gül-tegin ve Gültekin şekline büründürülmüş olabilir.  Gültekin adının aslı eğer Köl-tigin ise,  bu takdirde ‘Göl gibi büyük prens’ demektir. O yıllarda Türkler denize komşu olmadıklarından, gölü en büyük derya sanıyorlardı. Gültekin adına ya da soyadına, Yukarı Fırat dolaylarında da rastlanmaktadır. Çocuk yaşta vefat eden bir kardeşimin adı Gültekin idi. Buna rağmen, bu adın Kültigin ile ilişkili olmayıp Farsçada ‘gül gibi, güle benzer’ karşılığında kullanılmış olduğu da iddia edilmektedir. Bu görüşü öne sürenler, Gültekin adı ile Kültigin adının birbirine karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu son iddia ile ilgili olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yayımlanan şu kaynağa bk.  Aydın Abi Aydın, “Şexs Adları Lüğeti” Bakı 2002, s.175).