Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gümrük

6 Haziran 2021

     Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşyadan alınan vergi veya resim; bu verginin alınmasıyla ilgili devlet kuruluşu; sınır kapılarında denetim işlemlerinin yapıldığı yer. Bizans Rumcasındaki kommérkion veya koumérkion sözlerinden alınmıştır. Bu sözler ‘ticaret, ticari vergi’ karşılığındaydı. Latince commercāri (=ticaret yapmak, satın almak) sözüyle ilişkili idi. Latince comm(e)āre (=gidip gelmek, çok ziyaret etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince com- (=topluca, birlikte) ve mercāri (=ticaret yapmak, satın almak) sözlerinden oluşmaktadır. Latincede mercātor ‘tacir, tecimen, satıcı’ demekti. Alman-Flemenk haritacı, coğrafyacı ve kozmograf Gerardus Mercator 1569 yılında yaptığı Dünya haritası ile tanınmıştır. Onun Mercator soyadı Latince ‘tacir’ demektir. Uluslararası ticaret yapan bir kimse olduğunu sanıyoruz. Latince mercātus (=ticaret, tecim) ve mercātūra (=ticaret) sözleri de kullanılmıştır. Farsçada kullanılan gumruk şeklinin ya dolaysız olarak Rumcadan ya da Türkçe üzerinden alınmış olması olasıdır. Arapçadaki camaruk kelimesinin ise Rumcadan aktarılmış olduğu kanısındayım.