Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümüş

29 Ekim 2021

     Beyaz ve parlak renkte, kolay işlenebilen bir element. Orta Çağda Türkçede kümüş şekliyle biliniyordu. Kaşgarlı’nın sözlüğünde ve Orhon Yazıtlarında “kümüş (=gümüş; akça; kadın adı)” sözü yer almıştır. Kadın şahıs adları arasında görülmektedir. Kıpçakça, Türkmence, Uygurca, Özbekçe, Kırgızca kümüş, Kazakça kümis, Başkırtça kömöş, Tatarca kömiş, Azerice gümüş. Gümüş sözü mücavir bir kısım dillere yayılmamıştır. Söz gelimi, aynı karşılıkta Farsça sim, Kürtçe ziv sözleri telaffuz edilmektedir. Ramstedt, kümüş sözünü Korecekim” (=altın) kelimesiyle ilişkilendirmiştir. Oysa Japonca ve Korecede yaygın olarak gin (=gümüş) sözü kullanılıyor.