Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Günah

29 Şubat 2020

     İnsanın vicdanına ve evrensel inanç normlarına aykırı olan iş ve davranış. Bu tür iş ve davranışlarda bulunanlara günahkâr denir. Farsça gunah ve gunahkar sözleri Türkçeye geçerek günah ve günahkâr şeklini almıştır. Sanskritçe vinaca, Pehlevice ve Partça vinās, ‘suç, kusur, günah’ karşılığında ifade ediliyordu. Pehlevice avinās (=günahsız), vināskārih (=kötülük, günahkârlık) ve vināskār (=suçlu, günahkâr) sözleri bulunuyordu. Farsça gunah sözü Pehlevice vinās’ın bir devamı durumundadır. Ermenice vnas (=zarar ziyan)  da aynı kökle bağlantılıdır.

     Tacikçe gunoh; Urduca, Sindhice ve Peştuca gunah, Kürtçe guneh ya da gũne ve Azerice günah sözleri bulunmaktadır. Günah sözü Aryen  Dillere dahil olmayan bir kısım Asya Dillerine de intikal etmiştir. Azerice günah, Özbekçe günàh, Tatarca gönah, Türkmence günä, Uygurca gune, Kazakça künä, Kırgızca künö sözleri aynı karşılıkta telaffuz edilmektedir.

    Türkçede günah keçisi (=sürekli suçlanan ve suçlu sayılan), günah çıkarmak, günah benden gitti, günah işlemek, günahına girmek, günahını çekmek ve günaha sokmak sözü de çokça kullanılmaktadır.