Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Güruh

5 Mayıs 2021

     Topluluk, takım, grup, cemaat, bölük, kalabalık, tayfa. Farsça gurōh (=grup, kalabalık) sözünden. Farsçaya Pehlevice grōh (=topluluk, grup) sözünden aktarılmıştır. Farsçada gurūh şekli de görülmüştür. Türkçeye geçerek güruh şeklinde telaffuz edilmiştir. Tacikçe guruḥ, Urduca ve Peştuca guruh. Güruh güruh deyimi ‘bölük bölük’ demektir. Güruh-i naci, ‘Hak yoluna ermişler, cennetlikler, azaptan kurtarılmış olanlar’ demektir ve tasavvuf felsefesine ilişkin bir kavramdır. Osmanlılarda Farsçadan naklen gürûh-i fesede (=kötü yolda olanlar), gürûh-i usāt (=Āsiler topluluğu), gürûh-i mütemerridîn (=dik kafalılık edenler) ve gürûh-i eşkıyā sözleri telaffuz edilmiştir. Arapçaya da geçerek bu dilde ‘kavim’ karşılığıyla da dile getirilmiştir.