Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Güruh

5 Mayıs 2021

     Topluluk, takım, grup, cemaat, bölük, kalabalık, tayfa. Farsça gurōh (=grup, kalabalık) sözünden. Farsçaya Pehlevice grōh (=topluluk, grup) sözünden aktarılmıştır. Farsçada gurūh şekli de görülmüştür. Türkçeye geçerek güruh şeklinde telaffuz edilmiştir. Tacikçe guruḥ, UrducaPeştuca ve Uygurca guruh, Özbekçe gürüh. Güruh güruh deyimi ‘bölük bölük’ demektir. Güruh-i naci, ‘Hak yoluna ermişler, cennetlikler, azaptan kurtarılmış olanlar’ demektir ve tasavvuf felsefesine ilişkin bir kavramdır. Osmanlılarda Farsçadan naklen gürûh-i fesede (=kötü yolda olanlar), gürûh-i usāt (=āsiler topluluğu), gürûh-i mütemerridîn (=dik kafalılık edenler) ve gürûh-i eşkıyā sözleri telaffuz edilmiştir. Arapçaya da geçerek bu dilde ‘kavim’ karşılığıyla da dile getirilmiştir.