Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Güvercin

6 Mayıs 2024

     Evcilleştirilmiş birçok türü bulunan, genellikle yemle beslenen, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu ve sık tüylü bir kuş. Orta Çağ Türkçesindeki kökürçkin şekline dayanıyor. Bu sözcüğün aynı çağdaki kök (=mavi, gök, gök rengi) sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Renk adlarında geçişsiz fiil türeten -gar ekiyle ve partisip eki olan -gin/-kin ekinden türetilmiştir. Orta Çağ Kıpçakçasında kügerçin, kügürçin, kükerçin ve güvercin biçimleriyle ifade edilmiştir. Kürtçe kevok sözcüğünün yanı sıra Kuzey Kürtçesinde gogerçin şekli görülüyor. Türkçe göğermek (=yeşillenmek, yeşil mavi arası renk almak) yüklemi de aynı köktendir. Azerice göyärçin, Kazakça kögerşin, Tatarca kügärçin, Türkmence gȫğerçin, Kırgızca kögüçkön, Başkırtça kügärsin olarak biliniyor. Macarcada görülen kökörcsin ve Bulgarcadaki gyuvencír sözcükleri Türkçeden alınmadır.