Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Habitat

27 Mart 2024

     Yaşama ortamı. İngilizce habitat (=doğal ortam, yetişme ortamı) sözcüğünden. Latince habitatus (=mesken yeri) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince habitāre (=ikamet etmek, yaşamak, oturmak, bir yerde kalmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince habitāre ve -atus son ekinden türetilmiştir. Latince habēre (=içine almak, hıfzetmek, tutmak, ihtiva etmek, malik olmak) yükleminden kaynaklanmıştır. Fransızca, İtalyanca, İsveççe ve Norveççe habitat, Almanca Habitat, İspanyolca ve Portekizce hábitat.