Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hacamat

7 Ocak 2023

     Vücudun ağrıyan veya sorunlu bir yerini çizerek bardak, boynuz ya da şişeyle kan çekme işlemi; hafif yaralama. Arapça ḥicāmet kelimesinden dönüştürülen ḥacāmet sözünden gelmektedir. Arapça ḥicām ‘ağızlık [hayvan için]’ sözüyle bağlantılı olabilir. Bir kısım sözlüklerde ḥacāmat şekliyle aktarılmıştır. Ermenice hacamat ‘iğdiş etme, eneme’ karşılığındadır.