Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hace

19 Nisan 2024

     Efendi, beyefendi, çelebi, hoca, ilim ve irfan önderi; reis, sahip; tüccar. Aynı karşılıktaki Farsça ẖāce sözcüğünden. Zamanla bu sözcük yaygın olarak sehven hacı sözcüğüyle karıştırıldığından bir kısım mutasavvıflar hacı unvanıyla ifade edilir olmuştur: Hace Ahmed Yesevî, Hace Bekdaş-ı Velî, Hace Kurêş, Hace Ali Turabi gibi. Bu mutasavvıflar genellikle Hacca gitmiş değillerdir. Ulu kişilere, bilginlere, ilim ve irfan sahibi kimselere hāce denilmiştir. Sonraları hâce sözcüğünün yerini ‘efendi’ sözcüğü almıştır. Hace sözcüğü bir kısım kimselerin unvanında ise hoca şekline de evrilmiştir.