Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer

8 Temmuz 2021

     Taş; mecazen dayanıklı, çetin. Arapça ḥacer (=taş) sözünden. İbranice hag (=taş; ayin, kutsal mekân ziyareti, bayram) sözüne dayanmaktadır. Arapça ḥacc (=hac) sözü de İbranice hag sözünden dönüşmüştür. Hacer, kadın şahıs adlarındandır. Şahıs adı olarak ‘dayanıklı, çetin’ karşılığındadır. Hacer-i esved veya hacer-ül esved ‘Kâbe’deki kara taş’tır. Bu taşın gökyüzünden düşen meteor taşı olduğu genel kabul görür. Bkz. Hac.