Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hacer

8 Temmuz 2021

     Taş; mecazen dayanıklı, çetin. Arapça ḥacer (=taş) sözünden. İbranice hag (=taş; ayin, kutsal mekân ziyareti, bayram) sözüne dayanmaktadır. Arapça ḥacc (=hac) sözü de İbranice hag sözünden dönüşmüştür. Hacer, kadın şahıs adlarındandır. Şahıs adı olarak ‘dayanıklı, çetin’ karşılığındadır. Hacer-i esved veya hacer-ül esved ‘Kâbe’deki kara taş’tır. Bu taşın gökyüzünden düşen meteor taşı olduğu genel kabul görür. Bkz. Hac.