Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hadis

16 Ağustos 2021

     Tebliğ, rivayet; haber, ileti. Arapça ḥadîs̱ (=rivayet, söylenti) sözü İslam öncesi dönemde de kullanılıyordu. O dönemde ileri gelen kimselerin sözleri, tebliğleri olarak anlaşılıyordu. Dinî veya dinî olmayan tüm haber, tebliğ ve iletiler eski Araplarca ḥadîs̱ olarak ifade edilmiştir. Yahudiler dönemine ilişkin Arapça ḥadîs̱’ul-Musa, Hz. Musa’nın sözlerini dile getirmiştir. İslam’la birlikte farklı bir boyuta bürünerek Hz. Muhammed’in sözleri karşılığında biliniyor. Arapça ḥadîs̱ sözünün çoğulu eḥādîs̱ kelimesidir ve ‘sözler, haberler’ demektir.