Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Haham

23 Kasım 2021

     Musevi din görevlisi, din bilgini. İbranice ḥaḥam (=bilge, akıllı, zeki) sözünden gelmektedir. Eski İbranice ḥoḥma (=bilmek) sözüyle bağlantılıdır. Tevrat’ta ḥaḥam ve ḥoḥma kelimeleri geçmektedir. Aramice ve Süryanicede de ḥaḥam sözü kullanılmıştır. Dünyanın bir kısım dillerinde ‘haham’ karşılığında benzer sözler dile getirilmektedir: Almanca Rabbi, İngilizce rabbi, İtalyanca rabbino, Potekizce ve İspanyolca rabino, Katalanca rabi, İsveççe rabbin, Rusça ravvin.