Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hâkî

21 Mart 2021

     Toprağa ilişkin, toprağa mensup.  Farsça ḫāk (=toprak) sözcüğüne dayanmaktadır. Farsça ḫākî (=toprağa benzer, toprak renginde olan; toprakla ilgili) sözünden alınmıştır. Arapçadaki hâkî (=hikâye eden, anlatan, aktaran, nakleden) sözüyle karıştırılmamalıdır. Türkçede hāki elbise, hāki çanta, hāki pardösü ifadelerinde toprak rengine işaret edilmektedir. Farsça ḫāk-i nihad (=toprak yaradılışlı, alçak gönüllü, mütevazi), ḫāk-i pay (=ayak toprağı, ayak bastığı yer), ḫāk-i pāk (=temiz toprak), ḫāk-i teng (=dar yer, mezar), ḫāk-i vatan (=vatan toprağı), ḫāk-i mürde (=ölü toprak)  gibi sözler Osmanlıcada da kullanılıyordu. “Gül yüzlü gündeşim nemden incindin/ Araya söz katar eldir efendim/ Ben kulunum hāk-i payına geldim/ Aradan noktayı kaldır efendim” (Pir Mehmed).