Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hâkî

21 Mart 2021

     Toprağa ilişkin, toprağa mensup.  Farsça ḥāk (=toprak) sözcüğüne dayanmaktadır. Farsça ḥākî (=toprağa benzer, toprak renginde olan; toprakla ilgili) sözünden alınmıştır. Arapçadaki hâkî (=hikâye eden, anlatan, aktaran, nakleden) sözüyle karıştırılmamalıdır. Türkçede hāki elbise, hāki çanta, hāki pardösü ifadelerinde toprak rengine işaret edilmektedir. Farsça ḥāk-i nihad (=toprak yaradılışlı, alçak gönüllü, mütevazi), ḥāk-i pay (=ayak toprağı, ayak bastığı yer), ḥāk-i pāk (=temiz toprak), ḥāk-i teng (=dar yer, mezar), ḥāk-i vatan (=vatan toprağı), ḥāk-i mürde (=ölü toprak)  gibi sözler Osmanlıcada da kullanılıyordu. “Gül yüzlü gündeşim nemden incindin/ Araya söz katar eldir efendim/ Ben kulunum hāk-i payına geldim/ Aradan noktayı kaldır efendim” Pir Mehmed.